Advokátní činnost

Mgr. Jiří Kuďousek (nar. 1983) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. Po absolvování studia nastoupil Mgr. Jiří Kuďousek do advokacie a od roku 2014 působí jako samostatný advokát.

Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Kuďouska si zakládá na tom, že právní služby jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě, komplexně, erudovaně a s vysokým vědomím odpovědnosti vůči klientům. Poskytování kvalitních služeb je v advokátní kanceláři spojeno se samozřejmou diskrétností služeb a kvalifikovaným zajištěním ochrany osobních údajů klientů. Advokátní kancelář nabízí individuální poradenství, sepisování veškerých typů smluv, ověřování podpisů, účast na jednáních, zastupování ve všech řízeních před obecnými soudy, rozhodčími soudy, správními úřady, v řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva, obhajoba ve všech stadiích trestního řízení a mnoho dalších právních služeb…

Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Kuďouska spolupracuje s exekutorským úřadem JUDr. Dalimila Miky, s auditory, znalci, IT odborníky, překladateli a tlumočníky. Advokátní kancelář je vybavena kvalitním technickým a informačním zázemím reagujícím na vysoké nároky klientů.

Pro způsob odměňování za poskytnuté právní služby je v advokátní kanceláři Mgr. Jiřího Kuďouska preferován individuální přístup tak, aby způsob odměňování odpovídal konkrétním potřebám a možnostem každého klienta. Vzhledem k tomu, je tak vždy rozhodující dohoda s klientem, na základě které může být odměna určena jako smluvní nebo mimosmluvní v souladu s advokátním tarifem.