advokátní kancelář

606 328 703Tel:

Občanské právo

  • zastupování v soudních sporech všeho druhu
  • smluvní agenda (sepisování a posuzování veškerých typů smluv)
  • rodinné právo – rozvody manželství, vypořádání vzájemných majetkových vztahů, vyživovací povinnosti, úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, zpracování veškeré související smluvní agendy, včetně zastoupení při soudních jednáních
  • pracovní právo – pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech
  • náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení
  • zastupování v dědickém řízení
  • zajištění převodu nemovitosti (včetně veškeré související agendy a provádění advokátních úschov)
  • věcná práva k věcem cizím – zástavní právo, služebnosti (dříve věcná břemena)
  • nájmy a podnájmy
  • darovací smlouvy, a další…