advokátní kancelář

606 328 703Tel:

Obchodní právo

  • zastupování v obchodněprávních sporech všeho druhu, vymáhání pohledávek
  • smluvní agenda (sepisování a posuzování veškerých typů smluv)
  • právo obchodních korporací (zakládání, změny, zápisy do obchodního rejstříku, včetně zajištění veškeré související agendy, příprava valných hromad společností, jednání představenstva či dozorčí rady)
  • oblast nekalé soutěže, ochranné známky a reklama
  • směnečné právo, zastupování ve směnečném řízení
  • cenné papíry a podnikání na kapitálových trzích
  • insolvenční právo (zastupování dlužníka, věřitele), a další…