advokátní kancelář

606 328 703Tel:

Trestní a Správní právo

Trestní právo

  • komplexní obhajoba v trestních věcech ve všech stádiích trestního řízení
  • zastupování poškozených a uplatňování nároku na náhradu škody v trestním řízení, a další…

Správní právo

  • zastupování před správními úřady všeho druhu
  • přestupkové řízení
  • stavební řízení
  • daňové řízení
  • právní agenda obcí, krajů, a další…